Så här funkar en kampanj på MyHorse

Att skapa en en kampanj genom MyHorse är enkelt och du har våra duktiga kampanjrådgivare till stöd under hela processen. Tillsammans gör vi din idé till en färdig kampanj.

Genom MyHorse ges lovande ekipage möjligheten att växa med hjälp av kraften från många och engagerade investerare. Enkelt, nytänkande, affärsmässigt och roligt.

MyHorse är en modern tjänst med syfte att på ett enkelt, säkert och roligt sätt ge kampanjägare möjlighet att finansiera sin sport genom att erbjuda fler att äga häst tillsammans. En kampanjägare kan vara en ryttare, en uppfödare eller annan som kan vara ansvarig för hästen.

Många delägare kan tillsammans skapa de ekonomiska möjligheter som krävs för köpet av den häst du drömmer om. Du upprättar en kampanj och söker därigenom efter investerare som liksom du tror på hästen och er som ekipage. De som investerar i kampanjen blir delägare och du som kampanjägare blir ansvarig för hästen. Detta samlas och upprätthålls genom avtal mellan såväl ryttare och delägare och är en del av MyHorse trygga modell för investering och samägande. Det skapar förutsättning både för de som deläger och för dig som kampanjägare att fokusera på det som är roligt i sporten, och det som leder till utveckling för ekipaget.

I kampanjen ger du all den information som behövs till blivande delägare för att de ska kunna ta ställning till investeringen. Här finns en beskrivning om den aktuella hästen, vilka mål ni har som ekipage och vilka förutsättningar som gäller i just denna kampanj.

Att skapa en en kampanj genom MyHorse är enkelt och du har våra duktiga kampanjrådgivare till stöd under hela processen. Tillsammans gör vi din idé till en färdig kampanj.

Efter fullt finanseriad kampanj ges alla investerare tillgång till delägarloungen där du får möjlighet att dela nyheter kring din hästs vardag och utveckling. Det gör att delägarna enkelt kan följa er häst, vara en del av det roliga och se hur ni som ekipage utvecklas.

Tack så mycket!

Du kommer att få mer information om MyHorse på e-post.
Välkommen till MyHorse!