Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2018-02-05

En onlinetjänst för crowdfunding tillhandahålls på myhorse.se (”Hemsidan”), (gemensamt benämnt ”Tjänsterna”) som tillhandahålls av MyHorse AB, med adress Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna (“vi” eller “oss”).

Din integritet är viktig för oss. Enligt personuppgiftslagen (1998:204), som implementerar EU-direktiv 95/46/EC, ansvarar vi för behandling av personuppgifter då vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen. Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet, till exempel namn och adress men också möjligen lokaliseringsuppgifter eller IP-adresser. Vi kan komma att samla in informationen som beskrivs nedan som kan inkludera dina personuppgifter.

Detta dokument utgör en policy rörande vår insamling, användning och behandling av personuppgifter, vilka vi kan komma att dela personuppgifter med och dina rättigheter i relation till dina personuppgifter. När du använder Tjänsterna kommer vi att behandla personuppgifter för flertalet ändamål. För att använda Tjänsterna måste du först läsa och acceptera denna personuppgiftspolicy.

UPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Vi samlar in och använder följande personuppgifter för att leverera och upprätthålla ändamålsenliga och säkra Tjänster:

 1. Namn
 2. E-postadress
 3. Telefonnummer
 4. IP-adress

Notera vänligen att vi inte kan tillhandahålla Tjänsterna till dig om du inte tillhandahåller oss med personuppgifter enligt ovan.

När du använder Tjänsterna kommer viss information att inhämtas automatiskt, inklusive:

 1. information om din användning av Tjänsterna
 2. innehåll som du publicerar, laddar upp och/eller bidrar med till Tjänsterna
 3. teknisk data, vilket kan inkludera den URL genom vilken du får åtkomst till Hemsidan, din IP-adress, unika enhets-ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem
 4. lokaliseringsuppgifter

Om du har kopplat ditt användarkonto hos oss med en social media-kanal så som Facebook, kan vi erhålla liknande information rörande ditt användande av Tjänsterna från sådana kanaler. Vi kan komma att använda cookies och liknande teknologi för att samla in dessa uppgifter. Mer information om användandet av cookies finns nedan.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN 

Vi kommer behandla informationen ovan för följande ändamål:

 1. för att administrera ditt konto, säkerställa tillhandahållande av Tjänsterna och integration med tredje parts tjänster, och att tillhandahålla, personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsterna och att annars tillhandahålla Tjänsterna i enlighet med användarvillkoren;
 2. för att skicka dig notifieringar och meddelanden via e-post och på annat sätt, inklusive att skicka dig marknadsföring av våra och närstående tredje parts produkter och tjänster;
 3. för att informera dig om våra uppdateringar av Tjänsterna och användarvillkoren;
 4. för att förbättra och utveckla Tjänsterna och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsterna;
 5. för att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsterna och för att förhindra användning av Tjänsterna i strid med användarvillkoren;
 6. för att verkställa användarvillkoren, inklusive att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och också om nödvändigt tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet; och
 7. för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

SAMTYCKE

Alternativt: Genom att skapa ett användarkonto på vår MyHorse accepterar du:

 1. behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy;
 2. att erhålla direktmarknadsföring från oss eller närstående tredje parter, t.ex. genom e-post eller på annat sätt.

Du har rätt att neka till att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring och du kan när som helst dra tillbaka ditt tidigare samtycke.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att dela med oss av och föra över dina personuppgifter till våra partners och leverantörer samt närstående tredje parter för ovan angivna syften inom och utanför EU/EES där du kan ha lägre skydd för dina personuppgifter.

Ditt användarnamn kan komma att visas för andra användare av Tjänsten.

Du förstår och accepterar att tredje parts personuppgiftspolicy kommer att styra all användning av information som tillhandahålls till tredje part i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

COOKIES OCH ANNAN TEKNOLOGI

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som cookies och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet).

LEGALA FÖRFRÅGNINGAR OCH FÖREBYGGANDE AV SKADA

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar, eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag.

Detta kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i denna jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder.

Information som vi erhåller om dig genom Hemsidan när du använder Tjänsterna, kan användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policies, eller annars för att förebygga skada.

 

Länkar till andra hemsidor 

Du bör vara medveten om att när du är på vår Hemsida kan du hänvisas till en annan hemsida där personuppgifter samlas in utanför vår kontroll. Personuppgiftspolicyn för en sådan hemsida kommer styra hanteringen av information som inhämtas från dig på sådan hemsida.

ÖVRIGA SAKER DU BEHÖVER VETA

Förändring i ägande

Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsterna. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi lämnat i denna personuppgiftspolicy.

Meddelande om ändringar 

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom kungörande här, https://myhorse.se/integritetspolicy/. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi i tillägg därtill lämna dig meddelande därom efter vad som är lämpligt efter omständigheterna och, om det erfordras enligt tillämplig lag, be om ditt samtycke.

Dina rättigheter enligt EU-lagstiftning

Enligt EU-lagstiftningen har boende i en medlemsstat rätt att, en gång per år, efterfråga information om vilka personuppgifter som finns hos oss, varifrån dessa uppgifter har hämtats samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut. Du har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl.

Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter när som helst och dra tillbaka det samtycke till behandling av dina personuppgifter som du lämnade vid registrering. I tillägg därtill kan du när dom helst begära rättelse, blockering eller utplåning av dina personuppgifter som är inkorrekta. Vi noterar dock att för det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras.

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, vänligen kontakta oss på följande adress: kundtjanst@myhorse.se eller MyHorse AB, Portgatan 3,  633 42 Eskilstuna. För att försäkra oss om att du erhåller ett skyndsamt svar, vänligen ange ditt fullständiga namn i ditt meddelande och, om tillämpligt, din adress, användarnamn och den e-postadress som användes vid registrering. Notera att du ska underteckna ditt meddelande för att få information om behandlingen av dina personuppgifter.

Tack så mycket!

Du kommer att få mer information om MyHorse på e-post.
Välkommen till MyHorse!