Att bli och vara delägare

Investera i ett ekipage - deläg en häst sida vid sida, tillsammans

Som delägare i en häst utgör du en del av den kraft som i takt med digitaliseringen skapar förutsättning för ett aktivt delägande.

Genom MyHorse ges alla möjligheten att upptäcka och bli delägare i spännande hästar. Och omvänt, tack vare MyHorse kan lovande ekipage växa med hjälp av kraften från många och engagerade investerare. Enkelt, nytänkande, affärsmässigt och kul.

MyHorse är en modern tjänst med syfte att på ett enkelt, säkert och roligt sätt ge ryttare/kampanjägare möjlighet att finansiera sin sport genom att erbjuda fler att äga häst tillsammans. Du som investerar i kampanjen blir delägare tillsammans med ryttaren/kampanjägaren, som är den som ansvarar för hästen. Detta samlas och upprätthålls genom avtal mellan såväl ryttare och delägare och är en del av MyHorse trygga modell för investering och samägande. Detta skapar förutsättning för både dig som delägare och den ansvariga ryttaren att genom ett aktivt delägande fokusera på det som är roligt i sporten, och det som leder till utveckling för ekipaget.

Enkelt och tryggt

Genom att en ryttare skapar en kampanj kring en häst ges du och andra intresserade möjligheten att investera. Här skapas möjligheten att tillsammans – sida vid sida – investera i och äga en häst. Du bestämmer förstås själv hur mycket eller lite du vill investera.

I kampanjen finner du all den information som behövs för att ta ställning till investeringen. Här finns en beskrivning om den aktuella hästen, vilka mål ekipaget har och vilka förutsättningar som gäller i just denna kampanj.

Efter fullt finanseriad kampanj ges alla investerare tillgång till delägarloungen där du får nyheter kring din hästs vardag och utveckling, och får möjlighet att kommunicera med ryttaren. Det gör att du enkelt kan följa din häst, vara en del av det roliga och se hur din investering utvecklas.

Alla kan vara med och äga

På MyHorse får alla möjligheten att vara delägare i en häst och alla investeringar är lika välkomna. Här samlas ridsportintresserade, professionella investerare, ryttare och uppfödare som investerare på lika villkor. Du som delägare kan investera från 500 kronor och uppåt i en kampanj.

Genom att vara delägare stödjer du den ryttare, häst eller uppfödare som du har intresse av. Genom att fler ekipage får bättre förutsättningar att utvecklas främjar du därför också indirekt en positiv utveckling för Svensk ridsport. Aldrig tidigare förr har en så liten investering haft ett så stort värde och i MyHorse föds möjligheten för alla att bidra.

Är du uppfödare?
Genom att vara delägare i en egen uppfödning ger det dig möjligheten att fortsätta följa din häst. Du får också ta del av den framgång din uppfödning kan nå genom goda förutsättningar tillsammans med en duktig ryttare och engagerade investerare.

Är du ryttare?
Även en ryttare kan vara delägare och därigenom ta del av alla de fördelar som finns med att deläga en häst genom MyHorse.

Upplev tillsammans
Genom delägarloungen får du som investerare nyheter kring din häst och ekipagets utveckling – och delad glädje är dubbel glädje. Upplev både vardag och spänning på nära håll, när och var det passar dig.

Enkelt
Att investera via MyHorse är enkelt. Några få klick och det är klart. Välj själv hur du vill betala - via betalkort eller banköverföring.

Tack så mycket!

Du kommer att få mer information om MyHorse på e-post.
Välkommen till MyHorse!