Vår vision är att stärka hästnäringen genom ökad ekonomisk kraft och delaktighet

Ekonomi är en utmaning för många inom hästnäringen. Med en välanpassad crowdfunding-modell skapas goda möjligheter för ryttare och uppfödare.

MyHorse grundades 2017 med syfte att på ett enkelt, säkert och roligt sätt ge ryttare och hästägare möjlighet att finansiera en häst genom att erbjuda möjligheter till samägande.

Vårt uppdrag är att skapa en lättanvänd, säker och välanpassad crowdfunding-modell. Detta gör vi för att överbrygga den utmaning många inom hästnäringen idag står inför när det gäller ekonomin. Vi gör det också för att öppna upp för ett större antal människor att ta del av det roliga i ridsporten. Det tror vi gynnar alla.

Vi är ett brett team som rymmer kunnande om ridsport och hästnäring, digital utveckling, juridik och ekonomi. Utifrån all vår kunskap och erfarenhet strävar vi hela tiden för att utveckla vårt erbjudande och skapa nya möjligheter för ridsporten.

Tack så mycket!

Du kommer att få mer information om MyHorse på e-post.
Välkommen till MyHorse!